Sonuç Raporu ( 04/04/2018 )
Havacılık Teknolojileri Test ve Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Etüdü Projesi Sonuç Raporu...