Risk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi ve Kılavuzu ( 04/07/2017 )
Demiryolu Emniyet Yönetmeliği kapsamında hazırlanan "Risk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi ve Kılavuzu" üst menüde yer alan Kılavuzlar >> Emniyet sekmesinde yayımlanmıştır....
Emniyet Belgesi Kılavuzları ( 15/03/2017 )
Demiryolu Emniyet Yönetmeliği kapsamında hazırlanan kılavuzlar Üst Menüde yer alan Kılavuzlar -> Emniyet sekmesinde yayınlanmıştır...
Yetki Belgesi Başvuru Kılavuzları ( 17/03/2017 )
Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında hazırlanan kılavuzlar Üst Menüde yer alan Kılavuzlar -> Yetkilendirme sekmesinde yayınlanmıştır....
OTIF 12. Genel Kurul Toplantısı ( 19/10/2015 )
Genel Kurulda 1 Ocak 2016-31 Aralık 2018 tarihleri arasında görev yapacak OTIF Genel Sekreteri seçilmiş ve yeni Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Avusturya ve Fransanın adaylığını koyduğu Genel Sekreterlik seçimlerini, Fransız aday Sayın François DAVENNE kazanmıştır. Yeni oluşturulan OTIF Yönetim Kurulunda Sırbistan Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye ise Yönetim Kurulu üyesi olmuştur....