1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongre ve SergisiBilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ulaştırma sektörünü de etkilemiş, özellikle son yıllarda Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) yaygınlaşmaya başlamıştır. AUS, iletişim ve enformasyon sistemlerinin ulaştırma sektörüne uygulaması olarak tanımlanan bilişime dayalı sistemlerdir. Bu sistemler günümüzde karayolu trafiğinde karşılaşılan farklı sorunların çözümünde önemli bir araç olma konumuna gelmiştir.

Bu gelişmeler ışığında Başkanlığımız yoğun çaba harcayarak ülkemiz için Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planını hazırlamıştır. Buna paralel olarak Karayolları Genel Müdürlüğü de karayolu ağında AUS uygulamalarını yaygınlaştırmayı önüne hedef olarak koymuştur. 
26-28 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul Grand Cevahir Hotel & Convention Center' da, Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte“1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongre ve Sergisini (K-AUS 2014)”düzenlenmiştir.
Detaylı Bilgi için:http://www.ytmk.org.tr/Default.asp

http://www.kaus2014.org/index.html sayfaları ziyaret edilebilir.