Ulaşım Güvenliği
 


İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlemiş olan “Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi” faaliyetlerine destek verilmiş olup, “4. ve 5. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi” Bakanlığımızla müştereken gerçekleştirilmiştir.


6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi"nin 2015 Ekim ayı içerisinde uluslararası katılımla ve Bakanlığımızla müştereken düzenlenmesi için çalışmalara başlanılmıştır.


            


Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planına ait genelge ve

Eylem Planına ulaşmak için bağlantıları takip edebilirsiniz...


21-22-23 Mayıs 2014
tarihleri arasında gerçeklitirilen Sempozyumda aşağıdaki konu başlıkları değerlendirilmiştir.

Detaylı bilgi edinmek için

http://karayolutrafiksempozyumu.com/sayfası ziyaret edilebilir.


KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUM VE SERGİSİ


Konu Başlıkları

1. Karayolu Güvenliği Yönetimi ve Denetimi

• Karayolu Trafik Denetimleri

• Elektronik Denetleme Sistemleri ve Teknoloji Kullanımı

• Veri Yönetim Sistemleri ve İstatistikler

• Karayolu Güvenliği Politikaları ve Stratejileri

• Karayolu Güvenliği ve Sivil Toplum Kuruluşları

• Karayolu Trafik Hukuku

• Karayolu Güvenliği ile İlgili Kurum, Kuruluş ve Sektör Çalışanlarının Eğitimi

2. Güvenli Yollar ve Ulaşım

• Yaya ve Bisiklet Odaklı Trafik

• Şehir Planlaması ve Ulaşım

• Altyapı ve Mühendislik

• Karayollarında Risk Faktörleri

• Toplu Taşıma Sistemleri

• Karayolu Güvenliği ve Yaşam Kalitesi

3. Güvenli Araçlar

• Aktif ve Pasif Güvenlik Sistemleri

• Lastik Güvenliği

• Kaza Önleyici Sistemler

• Teknik Muayene ve Denetim

4. Güvenli Yol Kullanıcıları

• Yaya ve Korunmasız Yol Kullanıcılarının Güvenliği

• Sürücü Eğitimi ve Sürücü Belgeleri

• Karayolu Kullanıcılarının Eğitimi (Bilgilendirme ve Bilinçlendirme)

• İletişim, Medya ve Kampanyalar

5. Kaza Sonrası Müdahale

• Kazalara Müdahale ve İlk Yardım

• Acil Yardım ve Travma Sonrası Müdahale

• Trafik Kaza Analizi, Bilirkişilik ve Sigorta

• Karayolu Trafik Kazaları ve Sosyo-ekonomik Sonuçları

• Adli Tıp

• Trafik Psikolojisi

olarak belirlenmiş olup, bildiriler bu konulardaki sorunlar, gereklilikler ve çözüm yollarını içerecektir.