e-İstatistik

Proje Konusu

Ulaştırma ve Haberleşme sektör istatistiklerinin e-ulaştırma portalinden sunumu


Amaç

Ulaştırma ve haberleşme sektöründeki istatistiki bilgilere Bakanlık içinde tek platform üzerinden erişimin sağlandığı, esnek bir raporlama ortamı sunan yazılımının geliştirilmesi


Dayanağı, gerekçesi

Bakanlığımız bünyesinde üretilen istatistiklere sayısal ortamda erişilmesinde yaşanan zorluklar.


Sağladığı faydalar

Bakanlık merkez, bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşları olarak geniş bir teşkilat yapısına sahip olup her kurum görev alanına giren konulardaki istatistikleri resmi sitesinde yayımlanmaktadır. Kullanıcılar için genellikle statik sorgulamaların yapılabildiği bu sitelerde farklı sorgulamaların yapılması mümkün değildir. E- istatistik yazılımı; kullanıcılara seçecekleri değişkenler bazında dinamik sorgulamalar yapabileceği gibi spesifik konularda sayısal değerleri görme imkanı verecektir.


Başlama Tarihi

2013


Bitiş Tarihi

2017


Yapılan Faaliyetler

Yazılım kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Kurumların ürettikleri istatistiki veri başlıkları üzerinden veri setleri belirlenmiştir.

Kurumlardan test niteliğinde ilk verilerin yüklenmesine başlanmıştır.

Mevcut Durum

Bakanlık kurumlarımızdan verilerin düzenli olarak web servis yöntemiyle çekilmesi ve veri toplanması çalışmalarına devam edilmektedir.


Planlanan Faaliyetler

Yazılımın kullanıcı ekran arayüz tasarımının geliştirilerek, daha kullanıcı dostu hale getirilmesi

Mobil platformda da e-istatistik yazılımının kullanılması


Proje Bedeli

Yazılım Geliştirme çalışmaları bakanlığımız personeli tarafından yapılmıştır.


Proje Hakkında Kısa Bilgi

Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu, posta ve haberleşme sektör/ konu başlıklarında ilgili genel müdürlüklerimizin kullandıkları sistemlerin veri tabanlarından, ihtiyaca göre belirlenen veriler web servis yöntemiyle e-istatistik veri ambarına aktarılmaktadır.

İstatistiki bilgileri incelemek isteyen kişiler, veri ambarı üzerinden, seçeceği sektör/konu başlığı altındaki değişkenleri ekranın ilgili bölümündeki satır veya sütuna taşıyarak dinamik raporlar oluşturabilmekte ayrıca grafiksel olarak görüntüleyebilmektedir.


Proje Koordinatörü

Murat Tansel DURMUŞ.