e-Ödeme Sistemleri Projesi

Proje Konusu

Ulaşım modlarında e-ödeme sistemi standardizasyonu belirleme.


Amaç

E-Ödeme sistemi süreçlerinde ( Kart, Okuyucu, Operatör Merkezi Sistemleri, Ana sistem)standardizasyonun belirlenmesi, özellikle dünya çapında ülkeler tarafından yaygın olarak uygulanan e- ödeme sistemleri, entegrasyon şeklinin ortaya konması,birlikte çalışabilirliğin ve ortak toplu taşıma ödeme sistemi modelinin tespitinin yapılması.

Bu modele ilişkin proje tamamlandığında, bütün şehirlerde tek bir kart ile şehir içi ve bir sonraki aşamada şehirler arası yolculuk yapılabilecektir.


Stratejik Planla İlgisi

VOMD - 62


Dayanağı, gerekçesi

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) e-Ödeme Stantartları başlıklı 62 nolu eylemde;

“Ülke çapında toplu taşımada elektronik ödeme sistemleri, akıllı kart, mobil ve e-bilet uygulamalarının standartlaştırılması, yaygınlaştırılması ve entegrasyonuna yönelik bir fizibilite raporu hazırnacaktır.” denmektedir.

 

Sağladığı faydalar

Tüm yurtta tek kart kullanılmasını sağlamak,

Merkezi bakiye saklama metodu ile sahteciliğin önlenmesi,

Yurt çapında kaçak yolcu kontrolünün yapılması,

Hat ve yoğunluk planlamada önemli raporlar,

Otopark, kaçak taksi ve hat kullanımının belirlenebilmesi,

Tüm yurtta aynı standart kaliteye gelinebilmesi,

Ölçeklenebilir nakit akışının sağlanması,

Hız ve kolaylık sağlanması,

Operasyonel etkinliğin artırılması.

Başlama Tarihi

2006

Bitiş Tarihi

Ekim 2012

Mevcut Durum

Proje tamamlanmıştır.

Yapılan Faaliyetler

Belirlenen standartlar İç İşleri Bakanlığına gönderilmiş ve belediyelere tebliğ edilmiştir.

Söz konusu fizibilite Raporu 2012 yılı içerisinde Başkanlığımızca hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir.

Kalkınma Bakanlığı’nca da uygun bulunan raporda yer alan standart önerileri uygulamada dikkate alınmak üzere İçişleri Bakanlığı’na gönderilmiştir. (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimlere bir tebliğ ülke çapında e-ödemede entegrasyonun sağlanabilmesi için belirlenen ortak bir standartı duyurmuştur.

 

Planlanan Faaliyetler

Proje için bir pilot uygulama planlanmaktadır.

İlk Aşama :

Projeye ilk etapta bir büyük şehrimizde başlanılması planlanıyor.

İl içerisinde halk ve belediye otobüsü, tren, banliyö,metro, vb ulaşım araçları arasında veya bunların bir kaçı arasında uygulama başlatılacaktır.

İkinci Aşama :

İkinci aşamada il ve ilçeleri arasında entegrasyon sağlanacaktır.

Üçüncü Aşama :

2 İl arasında (Konya ve/veya Eskişehir) tek kart pilot uygulamasına geçilecektir.

 

Proje Hakkında Kısa Bilgi

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) “e-Ödeme Standartları “ başlıklı 62 nolu eylem ;

planında kamu toplu taşıma hizmetlerinde ülke çapında ortak bir elektronik ödeme sistemi altyapısı oluşturulması, özel sektör toplu taşıma şirketleriyle işbirliği potansiyeli, sistemlerin birlikte çalışabilirliği, gelirin dağıtımı gibi konular ile dünyada bu alandaki örnek uygulamalar incelenerek Türkiye için en uygun toplu taşıma ödeme sistemi modeline yönelik öneriler oluşturulacaktır denilerek Bakanlığımız sorumluluğunda ülkemizde en uygun toplu taşıma ödeme sistemi modelinin oluşturulmasına yönelik öneriler getirilmesi hedeflenmiştir.

 

Proje Koordinatörü

İhsan CİHAN.