11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI

http://www.ulastirmasurasi.gov.tr/
adresinden ilgili sayfamıza ulaşabilirsiniz.


A- ŞURA SEKTÖR RAPORLARI HAZIRLIK SÜRECİ

1- Sektör raporlarının hazırlanmasına 1 Ocak 2013 itibariyle çalışma gruplarının teşkil edilmesiyle başlanmıştır. Söz konusu gruplarda toplam 1.557 sektör uzmanı görev almıştır.

2- Rapor hazırlama süreci çalışma grupları bünyesinde oluşturulan 55 alt çalışma grubunda Mayıs 2013 ayı sonuna kadar sürdürülmüş ve toplam 3.063 sayfalık rapor dokümanları oluşturulmuştur.

3-Söz konusu raporların özetlerinin birleştirildiği 503 sayfalık “Çalışma Grupları Rapor Özeti” Kitabı hazırlanarak Şura süresince üye ve ziyaretçilere dağıtılmıştır.

B- ŞURA İCRA DÖNEMİ (5-7 Eylül 2013)

1-1 1-5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul Kongre merkezinde icra edilen 11. ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurasına 12.792 kişi katılım sağlamıştır.(5 Eylül -5.386, 6 Eylül- 3.647, 7 Eylü-3.759 kişi) www.ulastirmasurasi.gov.tr (Şura internet sitesi) üzerinden kayıt yaparak katılım sağlayan kişi sayısı 3.742 olmuştur.

2-Şuraya 21 Ülkeden Bakan ve Bakan Yardımcısı düzeyinde katılım olmuştur.

3-3 3-16 adet sektörel uluslararası kuruluş, ve firma üst düzey yöneticileriyle temsil edilmiştir.

IMO, EUROCONTROL, ITU, IRF, ERF, CANSO, ICANN, EASA, UIC, CER, OTIF, ERTICO, REMPEC, JAXA, MITSUBISHİ ELECTRİC, SOCAR

4-Şuranın ikinci günü (6 Eylül 2013) 7 ayrı salonda 4 oturum halinde gerçekleştirilen sektör panellerinde 76 ‘sı yerli ve 42’si yabancı olmak üzere 118 sektör uzmanı panelist görev almıştır.