TÜRKİYE DE DVB-T

Haberleşme Yüksek Kurulunun 29 Mart 2005 tarihinde aldığı kararla; Ülkemizde radyo ve televizyon yayıncılığında, 2005 yılından 2014 yılına kadar kademeli olarak, karasal sayısal vericiler üzerinden sayısal yayıncılığa geçilmesine karar verilmiştir.

 

Bu kapsamda 03 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da sayısal yayıncılığa geçiş ile ilgili deneme yayınına başlanılmıştır. Daha sonra deneme yayınları Ankara ve İzmir illerinde de başlanılmıştır.

 

05 Nisan 2006 tarihinde Farklı yayın ortamları kullanılarak yapılan sayısal yayıncılığın (DVB-T, DVB-S, DVB-C) karasal sayısal vericiler üzerinden ülkemizdeki yerleşim alanlarının tamamını kapsayacak şekilde sunulmasına yönelik hizmetlerin 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun kapsamına dahil edilmesi hakkında 2006/10318 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çıkmıştır.        

 

24 Mart 2006 tarihinde yapılan Haberleşme Yüksek Kurulu toplantısında; DVB-T Ulusal Frekans Planlamasına uygun olarak Ankara, İstanbul, İzmir illerine ilaveten altyapı, nüfus yoğunluğu ve sosyoekonomik durumları dikkate alınarak; Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri, Konya, Diyarbakır, Erzurum, Samsun illerinde de Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna kanal/frekans kullanım taahhüdü vererek yayında olan kuruluşların karasal analog-karasal sayısal paralel yayına başlatılması kararları alınmıştır.

 

Karasal Sayısal Yayıncılığın (DVB-T) yayınlarının ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla,   01 Kasım 2006 tarihinde Bakanlığımız ile TRT arasında DVB-T'ye Geçiş Alanında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

 

Bu protokol çerçevesinde Evrensel Hizmet Fonundan 11 Milyon YTL TRT Kurumuna aktarılmıştır.

 

06 Aralık 2007 tarihinde yapılan Haberleşme Yüksek Kurulu toplantısında Telekomünikasyon Kurumu tarafından hazırlanmış olan Türkiye Karasal Sayısal Televizyon Frekans Planı Haberleşme Yüksek Kurulu'na sunulmuştur.