13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren " Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" in "Etik Komisyonu" başlıklı 29. maddesine göre 28.11.2018 tarih ve 89177 sayılı Bakanlık Olur'uyla oluşturulan değişiklikle yeniden teşkil edilmiştir.

Etik Komisyonu sekreterya işlemlerini ise Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yerine getirmektedir.

ETİK KOMİSYONU

KOMİSYON BAŞKANI

Selim DURSUN
Bakan Yardımcısı
Telefon: 0 312- 203 11 38
e-mail: selim.dursun@uab.gov.tr

KOMİSYON ÜYELERİ
Mutlu KARACA AYBAR
İç Denetim Birimi Başkanı
Tel: 0 312 203 10 88
e-mail: mkaraca.aybar@uab.gov.tr

Cafer ÇELİK
Destek Hizmetleri Dairesi Başkan V.
Tel: 0 312 -203 10 05 - 06
e-mail: cafer.celik@uab.gov.tr

Salih YILDIRIM
Personel ve Eğitim Dairesi Başkan V.
Tel: 0 312 203 13 00 -01
e-mail: salih.yildirim@uab.gov.tr