GEÇİCİ OLARAK TÜRK BAYRAĞI ÇEKEN VE TÜRK BAYRAĞINDAN ÇIKAN GEMİLERE İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI
İTHALAT REJİMİ KARARININ 7 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA GEMİ/DENİZ ARACI İTHALİ BAŞVURU FORMU


Geçici Olarak Türk Bayrağı Çeken ve Türk Bayrağından Çıkan Gemilere İlişkin Uygulama Talimatı