GEÇİCİ OLARAK TÜRK BAYRAĞI ÇEKEN VE TÜRK BAYRAĞINDAN ÇIKAN GEMİLERE İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI
İTHALAT REJİMİ KARARININ 7 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA GEMİ/DENİZ ARACI İTHALİ BAŞVURU FORMU


Geçici Olarak Türk Bayrağı Çeken ve Türk Bayrağından Çıkan Gemilere İlişkin Uygulama Talimatı

İthalat izni verilen gemiler listesi

2581 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında Bakanlığımızca kabul edilen Klas Kuruluşları listesi