Gemi Enkazlarının Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Nairobi Sözleşmesi


Bilateral Maritime Agreements

Gemi Enkazlarının Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Nairobi Sözleşmesi, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) önderliğinde 14-18/05/2007 tarihleri arasında Kenya’nın başkenti Nairobi’de düzenlenen Diplomatik Konferans sonucu kabul edilmiştir.

Sözleşme ile donatana, tehlike teşkil eden enkazın belirlenmesi, işaretlenmesi ve kaldırılması masrafları dolayısıyla enkazdan etkilenen devletin uğrayabileceği zararı teminat altına alacak mali bir güvence sağlama ve sigorta yaptırma zorunluluğu getirilmektedir.

Ayrıca, bu Sözleşme gereğince doğan her türlü dava hakkı, doğrudan doğruya donatanın sorumluluğunu güvence altına alan sigortacısına veya mali güvence veren kuruluşa karşı ileri sürülebilmektedir.

Sözleşmenin 1 inci maddesine göre sözleşme sahası; bir taraf devletin uluslararası hukuka göre belirlenen münhasır ekonomik bölgesi; ya da eğer taraf devlet, böyle bir bölge belirlememişse bu Devletin karasularının genişliğinin ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 200 deniz milini aşmayan ve bu Devlet tarafından uluslararası hukuka göre tespit edilen karasularına bitişik ve ilerisindeki sahayı ifade eder. Ancak bir Taraf Devlet karasuları dahil, ülkesinde bulunan enkaza bu Sözleşmenin uygulanmasını teşmil edebilir.

Sözleşmenin yürürlüğe girme şartı olan 18 inci maddesine göre Sözleşme, on devletin onay, kabul, tasdik veya katılma belgelerini Genel Sekretere tevdi etmesinden bir yıl sonra yürürlüğe girecektir. 11 Ocak 2019 itibariyle Sözleşmeye 41 ülke taraf olup Sözleşme bu devletler açısından 14 Nisan 2015’te yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra taraf devletlerin limanlarına gidecek her geminin Sözleşme kapsamına uygun sigorta ve geçerli bir sertifikaya sahip olması zorunlu hale gelmiştir.


Ülkemizin sözleşmeye taraf olma çalışmaları devam etmektedir.

Sözleşmenin İngilizce orijinal metni ve gayriresmi Türkçe çevirisi aşağıdadır.

Nariobi Sözleşmesi İngilizce Metin için tıklayınız. (pdf belgesi)
Nairobi Sözleşmesi Türkçe Metin için tıklayınız. (word belgesi)