Engelsiz Denizler

Ülkemizde son zamanlarda denizyolunun aktif olarak kullanılmasına yönelik geliştirilen ve uygulanan politikalar sonucunda, denizyoluyla taşınan yolcu ve araç taşımalarında büyük artışlar kaydedilmiştir.

Özellikle, denizyolu taşımacılığını seçen yolcular arasında engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların deniz araçlarına güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaşması ve kullanması yönünde gerekli tedbirlerin alınması daha da önem kazanmıştır.

Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüzce denizyolunu tercih eden engelli yolculara hizmet veren tesis/İşletme/Kurum/kuruluşların bu konuda gerekli tedbirleri almaları,yolcuların mağdur edilmemesi ve verilen hizmetlere ilişkin olarak yolculara gerekli tüm kolaylığın sağlanarak,engelli yolcuların diğer yolcularla eşit şartlarda seyahat edebilmesine yönelik imkanların, herhangi bir ek ücret talebinde bulunulmaksızın yerine getirilmesi amacıyla “Engelsiz Denizler Projesi” yürütülmeye başlanmıştır

Engelsiz Denizler projesi, 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için bir Aday Adayı Şehri olan İstanbul için ayrı bir önem arz etmektedir. Bu kapsamda engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmaların ivedilikle tamamlanmasının da bu açıdan değerlendirilmesi gereken bir husustur.

Yürütülen proje ile; Engelli vatandaşlarımızın liman ve iskeleden tercih ettikleri gemiye ulaşımı ile seyahat sonunda, gemilere giriş ve çıkışlarında yaşadıkları problemleri azaltmaları yönünde işletmelerin çalışmasını sağlamaktır. Yaşanan tüm bu problemlerin üstesinden gelebilmek için yurt çapında tüm yolcu limanı ve iskelelerin, engelli vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir biçimde kullanımını teminen idaremizce yapılacak düzenlemeler çerçevesinde hizmet vermesi amaçlanmaktadır.

Bakanlığımız ve Uluslararası Taşımacılar Birliği tarafından hazırlanan “Ulaştırma Personeli İçin Engelli Yolcuyla İletişim Rehberi, denizyolu taşımacılığında hizmet veren personelin ve vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla ilgili tüm Kamu/Kurum/Kuruluşlara Genel Müdürlüğümüzce dağıtımı sağlanmıştır.

Liman / iskele işletmecilerine Engelsiz Denizler Değerlendirme formu gönderilerek engelli vatandaşlarımıza yönelik yapılmış idari ve teknik düzenlemelerin ne seviyede olduğuna yönelik durum tespiti yapılarak, işletme bazında değerlendirmelerin yer aldığı bir rapor hazırlanmıştır.

Anılan raporda; engelli tuvaleti olan ve haberleşme noktaları olan iskele oranı %7, ulaşılabilirlik standartlarına uyan iskele oranı yaklaşık olarak %10 dur. Aynı şekilde yardım isteme noktası olan iskele sayımızda %6 civarındadır. Dinlenme noktaları ise %14 oranında bulunduğu tespit edilmiştir.

Sözkonusu projenin yaygınlaştırılmasını müteakip bu oranların kısa sürede çok üst düzeylere gelmesi planlanmaktadır.

Engelsiz Denizler Projesi kapsamında, özellikle İstanbul, İzmir ve Çanakkale illerimizde bulunan şirketlerin filosunda ki toplam 259 yolcu taşıyan gemi ve bu gemilerin kullandığı iskele/limanlarda gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Proje kapsamında bulunan denizyolu ile taşıma yapan işletmelerimizin Genel Müdürlüğümüzce başlatılan bu projeye gerekli ilgi ve desteği sağlamaları beklenmektedir.