Gemiadamlarının gittikleri ülkelerde karşılaşacakları prosedürler;

 

Benelüks Ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) limanlarına sefer yapan gemilerde çalışan gemiadamlarımıza DUYURU

AB Konseyinin 1 Nisan 2009 tarih ve 8311/09 sayılı Not’una bildirilen Benelüks Ülkelerinin (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) Vize Çalışma Grubuna sunduğu bildirime istinaden, anılan ülkelerin 01.06.2009 tarihinden itibaren, 12 Kasım 2007 tarihi itibariyle İdaremizce verilmeye başlanan yeni tip Gemiadamı Cüzdanlarını tanıyacağı belirtilmektedir.

Bu bağlamda Benelüks ülkeleri limanlarına sefer yapan gemilerde çalışan gemiadamlarımızın mağdur olmamaları ve yapılan denetimlerde Türk Bayraklı gemilerin tutulmalarının önlenmesini teminen, halen gemiadamı cüzdanını yenilemeyen gemiadamlarımızın gemiadamı cüzdanlarını yenilemeleri gerekmektedir.

  Deniz Haydutluğu