DENİZCİLİK EĞİTİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (DEİDS)

         Bilindiği üzere, 20.04.1989 tarih ve 3539 sayılı Kanun ile taraf olunan, “Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmesinin (STCW)”  I/8 kuralı gereği denizcilik eğitimi veren tüm eğitim kurumlarında İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri sürdürülmektedir.

        Müsteşarlığımız tarafından geliştirilen ve “Gemiadamları Eğitimi Bilgi Sistemine (GAEBS)” eklenen “Denizcilik Eğitimi İzleme ve Değerlendirme Sistemi (DEİDS)” modülü ile denizcilik eğitimi veren tüm eğitim kurumlarının (YÖK MEB ÖZEL) izleme ve değerlendirme faaliyetleri için başvuru işlemleri, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin takibi ve bu faaliyetlere ilişkin diğer tüm işlemlerin internet ortamında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

            Bu kapsamda, ilk defa açılacak eğitim kurumları dahil olmak üzere tüm denetim başvuruları (YÖK, MEB, ÖZEL) DEİDS üzerinden alınacak olup,  periyodik denetim tarihleri gelen özel öğretim kurumlarının en geç 17 Haziran 2011 tarihine kadar periyodik denetim için DEİDS üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

          Aşağıda belirtilen TALİMATLAR, ilk açılış, periyodik ve ilave eğitim talebi için izleme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında denetim talep edecek tüm eğitim kurumları için bu talepleri nasıl gerçekleştireceklerine ilişkin açıklayıcı bir doküman olup, başvuruların gerçekleştirilmesinden önce bu dokümanların mutlaka incelenmesi gerekmektedir.

           Yapılacak denetim/tetkikler her zaman olduğu gibi oluşturulmuş formlar üzerinden gerçekleştirilecek olup, izleme ve değerlendirme faaliyetleri için görevlendirilen DENETÇİ/TETKİKÇİLER tetkik işlemleri tamamlandıktan sonra DEİDS üzerinden nasıl aktarılacağı ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki TALİMATLAR’dan ulaşabilirler. 

          Yapılan bu tetkikler neticesinde, anılan Sözleşme koşullarını sağlayan kurumlarda eğitim gören öğrenci mezun ve kursiyerlerin belgelendirilmesine yönelik izinleri bu sistem üzerinden otomatik olarak geçekleştirilecektir. Ayrıca, gemiadamlarının kütük bilgilerinin tutulduğu ve belgelendirme işlemlerinin yapıldığı “Gemiadamları Bilgi Sistemi (GBS)”,  DEİDS’ye kayıtlı verilere istinaden belge düzenleyecek hale getirilerek entegre edileceğinden, sistemde belgelendirmeye yönelik izni bulunmayan eğitim kurumlarının öğrenci, mezun veya kursiyerleri belgelendirilemeyecektir.

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DEİDS TALİMATLARI

YÖK

MEB

ÖZEL

DENETÇİ/TETKİKÇİLER İÇİN DEİDS TALİMATLARI

YÖK

MEB

ÖZEL