GAEBS ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ MODÜLÜ UYGULAMA AKIŞ DİYAGRAMI

Bilindiği üzere, Müsteşarlığımız tarafından geliştirilen ve “Gemiadamları Eğitimi Bilgi Sistemine (GAEBS)” eklenen “Denizcilik Eğitimi İzleme ve Değerlendirme Sistemi (DEİDS)” modülü ile denizcilik eğitimi veren tüm eğitim kurumlarının izleme ve değerlendirme faaliyetleri için başvuru işlemleri, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin takibi ve bu faaliyetlere ilişkin diğer tüm işlemlerin internet ortamında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Yine Müsteşarlığımız tarafından geliştirilen ve Gemiadamları Eğitimi Bilgi Sistemine (GAEBS) entegre edilecek “Öğrenci İşlemleri” modülü ile Üniversitelerin/okulların örgün eğitimlerinde denizcilik alanına/programlarına kayıtlı öğrencilerinin, sisteme işlenmesi, aldıkları eğitimlerin kaydı ve takibi ile staj işlemleri gibi bilgilerinin veri tabanımızda tutulması sağlanacaktır.

Böylelikle, ilgi Sözleşme koşullarını sağlayarak GAEBS’de yetkilendirilmiş üniversitelerin/okulların, Öğrenci İşlemleri modülünden gireceği öğrenci isimleri ve bu öğrencilerin aldığı eğitimlerin bilgileri, gemiadamlarının kütük bilgilerinin tutulduğu ve belgelendirme işlemlerinin yapıldığı “Gemiadamları Bilgi Sistemi (GBS)” üzerinde görünecek ve sistemden otomatik olarak belge düzenlenebilecektir. .

Dolayısıyla, yukarıda bahsedilen GBS sistemi ile otomasyon belgelendirme işlemi başladığında, sistemde belgelendirmeye yönelik izni bulunmayan eğitim kurumları ile eğitim izni olmasına rağmen sisteme ismi ve eğitim bilgileri girilmemiş öğrencilerin belgelendirilmesi yapılamayacaktır.

Bahse konu işlemleri gerçekleştirecek veri giriş görevlisi hali hazırda GAEBS giriş yetkisi olan kurumlarda Müsteşarlığımıza bildirilmiş kişiler olacaktır. Sisteme girilecek bilgiler belgelendirmeye esas teşkil edecek bilgiler olduğundan sisteme girilecek bilgilerin doğruluğu ve kontrolü kurumların kendi sorumluluklarında olacaktır. Sisteme giriş yetkisi olmayan kurumların ise ilgi (b) yazımız doğrultusunda işlem yapmaları gerekmekte olup, ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilirsiniz.

Bu itibarla, Müsteşarlığımızdan belgelendirilmeye yönelik eğitim izni almış tüm kurumların “Öğrenci İşlemleri” modülünden öğretim programlarına yeni kaydolacak öğrenciler de dahil olmak üzere (MEB okullarında bölüm seçimi yapmış olanlar) mevcut tüm öğrencilerinin kaydını yapmaları ve öğrenciye ait eğitim bilgilerinin sisteme işlenmesi gerekmektedir. “Öğrenci İşlemleri” modülünün kullanımına ilişkin doküman aşağıda yayınlandığı gibidir.