Gemiadamlarının Eğitim, Öğretim, Sınav, Belgelendirme ve Denetim Faaliyetlerine İlişkin Kalite El Kitabı

UDHB Kalite El Kitabı

Prosedür ve İşlemler

İç Denetim Kontrol Listeleri