GEMİADAMLARI
Denizcilik Eğitimi Denetleme Kurulu

Duyurular
Gemiadamı Yönetmeliği ve Bağlısı Yönergeler

Gemiadamları, TelsizZabitleri, Kılavuz Kaptan ve Sualtı Adamı Yeterlilik Şartları
Gemiadamları Yeterlilik Şartları

Güverte Sınıfı
(Gemiadamları Yönetmeliğinin 8 inci maddesi)
Tayfa Sınıfı
Gemiadamları Yönetmeliği gereği,
-miço yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 8 inci maddesi (a/1) alt bendi )
- gemici yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 8 inci maddesi (a/2) alt bendi)
- usta gemici yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 8 inici maddesi (a/3) alt bendi)
- güverte lostromosu yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 8 inci maddesi (a/4) alt bendi)
Kaptan ve Güverte Zabitleri
Bu yeterlik sınıfına giren gemiadamları yükselmeleri terfi, hizmet ve eğitimle ilgilidir.
- sınırlı vardiya zabiti yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 8 inci maddesi (b/1) alt bendi)
- sınırlı kaptan yeterlikli gemi adamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 8 inci maddesi (b/2) alt bendi)
- vardiya zabiti yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 8 inci maddesi (b/3) alt bendi)
- birinci zabit yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 8 inci maddesi (b/4) alt bendi)
- kaptan yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 8 inci maddesi (b/5) alt bendi)
- uzakyol vardiya zabiti yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 8 inci maddesi (b/6) alt bendi)
-uzakyol birinci zabit yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 8 inci maddesi (b/7) alt bendi)
-uzakyol kaptanı yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 8 inci maddesi (b/8) alt bendi)

Gemiadamları Yönetmeliğinin 8 inci maddesi için tıklayın.

Makine Sınıfı
(Gemiadamları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi)
Tayfa Sınıfı
Gemiadamları Yönetmeliği gereği
-silici yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 9 inci maddesi (A/a) alt bendi)
-yağcı yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 9 inci maddesi (A/b) alt bendi)
-makine lostromosu yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 9 inci maddesi (A/c) alt bendi)
Başmühendis / Başmakinist ve Makine Zabitleri
Bu yeterlilik sınıfına giren gemiadamları yükselmeleri terfi, hizmet ve eğitimle ilgilidir.
-sınırlı makine zabiti yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 9 inci maddesi (B/a) alt bendi)
-sınırlı başmakinist yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 9 inci maddesi (B/b) alt bendi)
-makine zabiti yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 9 inci maddesi (B/c) alt bendi)
-ikinci makinistyeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 9 inci maddesi (B/d) alt bendi)
-Başmakinist yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 9 inci maddesi (B/e) alt bendi)
-uzakyol vardiya mühendisi / makinisti yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 9 inci maddesi (B/f) alt bendi)
-uzakyol ikinci mühendisi / makinisti yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 9 inci maddesi (B/g) alt bendi)
-uzakyol başmühendisi / başmakinisti yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 9 inci maddesi (B/h) alt bendi)

Gemiadamları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi için tıklayın

Yardımcı Sınıf Gemiadamları Telsiz Zabitleri
4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz Operatör Yeterlikleri
ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlanan yeterlik belgesine sahip kişilerdir.
-Kısa Mesafe Telsiz Operatörü (SRC)
-Uzun Mesafe Telsiz Operatörü (LRC)
-Tahditli Telsiz Operatörü (ROC)
-Genel Telsiz Operatörü(GOC)
-Telsiz Elektronik Zabiti(REO 1),(REO 2)

Telsiz zabitleri ile İlgili Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği için tıklayın

Elektrik ve Elektronik Zabitleri

-elektrikçi yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 10 uncu maddesi (b/1) alt bendi)
-elektrik zabiti yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 10 uncu maddesi (b/2) alt bendi)
-elektronikçi yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 10 uncu maddesi (b/3) alt bendi)
-elektronik zabiti yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 10 uncu maddesi (b/4) alt bendi)
-gemi elektroniği-haberleşme zabiti yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 10 uncu maddesi (b/5) alt bendi)

Gemiadamları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi için tıklayın

Sağlık Zabitleri

-hemşire yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 10 uncu maddesi (c/1) alt bendi)
-sağlık memuru yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 10 uncu maddesi (c/2) alt bendi)
-doktor yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 10 uncu maddesi (c/3) alt bendi)

Gemiadamları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi için tıklayın

Stajyerler
-Güverte stajyeri yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 10 uncu maddesi (d/1) alt bendi)
-makine stajyeriyeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 10 uncu maddesi (d/2) alt bendi)

Gemiadamları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi için tıklayın

Yardımcı Hizmetliler
-kamarot yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 10 uncu maddesi (e/1) alt bendi)
-aşçıyeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 10 uncu maddesi (e/2) alt bendi)


Gemiadamları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi için tıklayın

Yat sınıfı
-yat kaptanı yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 11 inci maddesi)

Gemiadamları Yönetmeliğinin 11 inci maddesi için tıklayın


Balıkçı sınıfı

-balıkçı gemisi kaptanı yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 12 nci maddesi (a) alt bendi)
-açık deniz balıkçı gemisi kaptanı yeterlikli gemiadamı cüzdanı almak için müracaat edenler
(bknz. Yönetmeliğin 12 nci maddesi (b) alt bendi)

Gemiadamları Yönetmeliğinin 12 nci maddesi için tıklayın

Şehir Hatları Yolcu Gemileri Kaptanları

Gemiadamları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi için tıklayın

Hafif Yolcu Gemisi/Feribotu ve Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi/Feribotu Kaptanları
ile Başmühendis/Başmakinistleri


Gemiadamları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi için tıklayın.

Deniz Güvenlik Eğitimleri

Gemiadamları Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi için tıklayın

Seyir Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri

 1. Radar gözlem ve plotlama eğitimi
 2. Otomatik radar plotlama aygıtlarını (ARPA) kullanma eğitimi

Gemiadamları Yönetmeliğinin 20 nci maddesi için tıklayın

İlkyardım ve Tıbbi Bakım Eğitimi ve Belgeleri

(bknz. Gemiadamları Yönetmeliğinin 21 inci maddesi)

Tankerlerde Çalışan Gemiadamlarının Eğitimleri ve Belgeleri

a)Petrol tankerlerinde çalışan tüm gemiadamları,
1) Petrol tankeri tanıtım eğitimini,
2) Zabitanlar ile operasyondan sorumlu tutulan personel ise ilave olarak petrol tankeri işlemleri eğitimi
b) Kimyasal madde tankerlerinde çalışan tüm gemiadamları,
1) Kimyasal tanker tanıtım eğitimini,
2) Zabitanlar ile operasyondan sorumlu tutulan personel ise ilave olarak kimyasal tanker işlemleri eğitimi
c) Sıvılaştırılmış gaz tankerlerinde çalışan tüm gemiadamları,
1) Sıvılaştırılmış gaz tankeri tanıtım eğitimini,
2) Zabitanlar ile operasyondan sorumlu tutulan personel ilave olarak sıvılaştırılmış gaz tankeri işlemleri eğitimi

(bknz. Gemiadamları Yönetmeliğinin 22 nci maddesi)

İleri Yangınla Mücadele Eğitimi ve Belgesi
(bknz. Gemiadamları Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi)

Hızlı Cankurtarma Botu Kullanma Yeterliği Eğitimi ve Belgesi
(bknz. Gemiadamları Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi)

Yolcu Gemileri ve Ro-Ro Yolcu Gemileri Gemiadamları Eğitimi ve Belgesi
(bknz. Gemiadamları Yönetmeliğinin 25 inci maddesi)

Gemiadamları Yönetmeliği gereğince yeterlik bazında alınması gereken STCW Sertifikaları

SERTİFİKA ADI

GEÇERLİK SÜRESİ

TAYFALAR

KAPTAN VE ZABİTANLAR

MAKİNE

GÜVERTE

MAKİNE

GÜVERTE

Her tür Gemide Çalışan Gemiadamları

1) Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Belgesi

5 yıl

+

+

+

+

2) Temel İlkyardım Belgesi

5 yıl

+

+

+

+

3) Yangın önleme ve Yangınla Mücadele Belgesi

5 yıl

+

+

+

+

4) Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Belgesi

5 yıl

+

+

+

+

5) Cankurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği Belgesi

5 yıl

+
miço ve silici hariç

+
miço ve silici hariç

+

+

6) Radar Gözlem ve Pilotlama Belgesi

-

-

-

-

+

7) Otomatik Radar Pilotlama Aygıtları (ARPA) Kullanma Belgesi

-

-

-

-

+

8) İlkyardım Belgesi

-

-

-

+

+

9) Tıbbi Bakım Belgesi

-

-

-

-

Kptn
1. Zabit

10) İleri yangınla Mücadele Belgesi

5 yıl

-

-

Yangınla Mücadele İşlem. denetlemek üzere görevlendirilen zabitler.

Cinslerine Göre Tankerlerde Çalışan Gemiadamları

11) Petrol Tankeri Tanıtım Belgesi

-

+

+

+

+

12) Petrol Tankeri İşlemleri Belgesi

-

-

-

+

+

13) Kimyasal madde Tankeri Tanıtım Belgesi

-

+

+

+

+

14) Kimyasal Tanker İşlemleri Belgesi

-

-

-

+

+

15) Sıvılaştırılmış Gaz Tankeri tanıtım Belgesi

-

+

+

+

+

16) Sıvılaştırılmış Gaz Tankeri İşlemleri Belgesi

-

-

-

+

+

Not: tayfa sınıfında operasyondan sorumlu tutulan personelin 11,13, ve 15 de belirtilen sertifikaları alması gerekir.

Hızlı Cankurtarma Botu Bulunan Gemilerde Çalışan Gemiadamları

17) Hızlı Cankurtarma Botu Kullanma Yeterliği Belgesi

5 yıl

-

-

+

+

Ro-Ro Yolcu Gemilerinde Çalışan Gemiadamları

18)Ro-Ro Yolcu Gemileri Gemiadamları Belgesi

5 yıl

+

+

+

+

 

Sınava Başvuru İşlemleri
(Gemiadamları Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi)

GASM tarafından yapılan gemiadamları sınavlarına girmek için; gemiadamları sınavlarının duyurulmasından sonra, sınava girecekler tarafından liman başkanlıklarına bir ve ekinde

 1. Hizmet belgeleri (ilk kez gemiadamı olmak için başvuranlardan aranmaz)
 2. Gemiadamı cüzdanının ilgili bölümlerinin onaylı fotokopisi (ilk kez gemiadamı olmak için başvuranlardan istenmez)
 3. Nüfus cüzdanı (aslı ve bir adet örneği)
 4. Öğrenim belgesi örneği (Noter tasdikli örneği)
 5. Fotoğraf (8 adet)
 6. Sabıka kaydı belgesi
 7. İkametgah belgesi
 8. Gemiadamları için geçerli sağlık raporu (aslı ve bir adet örneği)

ile başvurulması gerekir.

-Liman başkanlıklarınca yapılan inceleme sonucu, durumları gemiadamları sınavlarına girmeye uygun olanlara "gemiadamları sınavları kimlik belgesi” düzenlenerek kendisine verilir.
-Sınavı başaramayıp bütünlemeye kalan gemiadamları, daha sonraki sınav dönemlerinde GASM’a yalnızca bir dilekçe vererek başvurularını yenilerler.

Gemiadamı Olabilme Koşulları
(Gemiadamları Yönetmeliğinin 50 inci maddesi)

Gemiadamı olabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da Türkiye Cumhuriyetinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili eğitim-öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da 25/09/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiyede Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olmak,
b) Bu Yönetmelikte belirtilen gemiadamı yeterlik dereceleri için ön koşul olan yaş, öğrenim derecesi, deniz hizmet süresi ve diğer gerekleri sağlamış olmak,
c) Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,
d) Taksirli suçlar ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesindeki suç ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurtdışına adam kaçırma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü bulunmamak,
e) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
f) 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunun 313 üncü maddesi kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamak gerekir.

Deniz Hizmeti
(Gemiadamları Yönetmeliğinin 57 inci maddesi)

Gemiadamları yeterlik sınavları için aranan şartlardan olan deniz hizmeti, hizmet verilen gemilerin çalışır durumda olması koşulu ile;
a) Ticari ve askeri gemiler ya da deniz araçları ve diğer gemilerin güverte ve makine bölümlerinde çalışılan süreler,

 1. Limanlarda yükleme-boşaltma ve tersanelerde bakım-onarım için geçen süreler,

c) Gemiadamının gemiye katılması ile gemiden ayrılması arasındaki süreler,
d) Gemi bağlanmaları, izinler, hastalıklar ve diğer nedenlerle gemide çalışmadan geçen sürelerin, bir yılda iki aylık bölümü,
deniz hizmetinden sayılır.
Gemiadamları çalıştıkları gemilerden ayrılırken, gemiadamı cüzdanındaki gemiye katılma tarihi ve ayrılma tarihini gemi kaptanına onaylatırlar. Gemi kaptanı tarafından onaylanmamış çalışma süreleri deniz hizmetinden sayılmaz. Ancak, bu hüküm Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonraki (14.06.2002’den sonraki)deniz hizmetlerini kapsar.
Bilim, araştırma ve eğitim gemilerinde, ana ya da yardımcı makinelerinin her an faal durumda olduğunu, gemi kaptanından alınacak belge ile kanıtlanması halinde bu gemiler de çalışır durumdaki gemi olarak değerlendirilir.

Gemiadamı Deniz Hizmet Çizelgesi
(Gemiadamları Yönetmeliğinin 58 inci maddesi)

Gemiadamlarının deniz hizmeti süreleri, liman başkanlıklarınca düzenlenen “gemilerde gemiadamı deniz hizmeti çizelgesi” ya da “yatlarda gemiadamı deniz hizmeti çizelgesine” göre belirlenir.
Gemiadamları, deniz hizmet çizelgelerini alabilmek için çalıştıkları gemilerin adlarını, hangi yeterlik derecesi ile görev yaptıklarını, kalkış liman adlarını, bakım-onarım tersanelerini ve çalışma süreleri ilgili belgeleri ekledikleri dilekçe ile liman başkanlıklarına başvururlar.

Gemiadamlarının başvurduğu liman başkanlıkları;

a) Kalkış limanı aynı zamanda gemiadamının başvurduğu liman olan seferler ile ilgili bilgileri, liman başkanlığında bulunan sefer kayıtlarındaki gemiadamları çizelgeleri ile karşılaştırarak,
b) Kalkış limanı diğer Türk limanları olan seferler ile ilgili bilgileri, o liman başkanlıklarından öğrenerek,
c) Gerekli durumlarda gemiadamının gemiadamı cüzdanındaki liman giriş-çıkış kayıtlarından inceleyerek,
d) Yabancı limanlar arasında yapılan seferler ile ilgili bilgileri, gemi kaptanı tarafından düzenlenip donatanınca doğrulanan deniz hizmet belgeleri ile gemiadamının gemiadamı cüzdanındaki çıkış vizeleri ve iş sözleşmeleri ya da sosyal sigorta belgelerinden edinerek,
e) Liman içinde çalışan resmi kurumların gemilerinde görev yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, resmi kurumun sicil kayıtları ve gemi kaptanı tarafından düzenlenen deniz hizmet belgelerinden belirleyerek,
f) Liman içinde çalışan özel kurum ve kuruluşların gemilerinde görev yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, gemi kaptanı tarafından düzenlenerek donatanınca doğrulanıp, liman başkanlığı tarafından onaylanan deniz hizmet belgelerinden belirleyerek,
g) Yatlarda çalışan gemiadamlarının işverenince düzenlenip, liman başkanınca onaylanan liman içi çalışmalarının tümü deniz hizmeti olarak kabul edilerek,
h) Yatlarda çalışan gemiadamlarının iki aydan az olmayan aralıklarla, yılda en az üç kez “translog belgesi” ile liman çıkışı yaptığını belgelemeleri durumunda bir yıl deniz hizmeti yapmış olarak kabul edilerek,
ı) Tüzük ve yönetmelikler ile sınırları belirlenmiş limanların dışında çalışan balıkçı gemilerinde görev yapan gemiadamlarının çalışma süresi, iki aydan az olmayan aralıklarla yılda en az iki kez yola elverişlilik belgesine ekli gemiadamları çizelgelerinde yer almaları durumunda bir yıl deniz hizmeti yapmış olarak kabul edilerek,
j) Kendi gemisinde kaptanlık yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, liman kayıtlarına dayalı olarak liman başkanlıklarınca düzenlenen deniz hizmet belgelerinden belirleyerek,
k) Tersanelerde bakım-onarım yapılan gemilerde görev yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, gemi kaptanı tarafından düzenlenerek donatanınca doğrulanıp tersanesinin bulunduğu liman başkanlığı tarafından onaylanan deniz hizmet belgelerinden belirleyerek,
l) Yabancı bayraklı gemilerde görev yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, gemi kaptanı ya da donatanı tarafından düzenlenen ve bayrak ülkesinin idaresi ya da Türk Konsolosluklarınca onaylanan deniz hizmet belgelerinin ya da onay yapılamayan durumlarda ise iş sözleşmeleri ya da sigorta kayıtları, giriş çıkış vize ve mühürlerinin noter onaylı çevirileri ile asıllarını inceleyerek,

gemiadamının “Gemiadamı Deniz Hizmet Çizelgesi”ni düzenler.

Yeterliklerin Geçerliklerinin Yenilenmesi
(Gemiadamları Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi)

Kaptan, başmühendis/başmakinist, zabit ve telsiz operatörleri yeterliklerinin geçerlik süreleri beş yıldır.
Bu yeterliklere sahip gemiadamlarından,
a) Bulundukları gemiadamı yeterlik derecesinde son beş yıl içinde en az bir yıl süre ile deniz hizmeti yaptıklarını kanıtlamak,
b) Aşağıdaki,
1) Konuları Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen yenileme sınavında başarılı olmak,
2) Konuları Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen yenileme eğitimi görmek,
3) Geçerlilik süresi uzatılmayan yeterlik derecesinin bir altındaki yeterlik derecesinde en az üç ay deniz hizmeti yaptığını belgelendirmek,
4) Geçerlilik süresi uzatılmayan yeterlik derecesinde, bulunduğu geminin gemiadamları ile asgari emniyetli donatım belgesine uygun personel listesine ilave olarak en az üç ay deniz hizmeti yaptığını belgelendirmek,
şartlarından birini yerine getirmek.
c) İdarede, eğitim kurumlarında, denizcilik kamu ya da özel kurum ve kuruluşları ile işyerlerinde veya İdare tarafından uygun görülüp onaylanan denizcilik ile ilgili kuruluşlarda son beş yıl içinde en az iki yıl süre çalıştığını belgelendirmek,
şartlarını sağlayan gemiadamlarının yeterlik belgelerinin geçerlilik süresi beş yıl uzatılır.

Sicil Limanı
(Gemiadamları Yönetmeliğinin 73 üncü maddesi)

Bir gemiadamının sicil limanı, kütükleme işlemlerinin yapıldığı ve yürütüldüğü liman başkanlığıdır. Gemiadamı adayları, ikamet ettiği yerin liman başkanlığını sicil limanı olarak seçer. İkamet ettiği yerde liman başkanlığı bulunmayan gemiadamı adayları, ikamet ettiği yere en yakın liman başkanlığını sicil limanı olarak seçer.
Gemiadamı, sicil limanı kaydını, sadece bir kez olmak üzere başka bir limana nakledebilir.

Gemiadamı Başvuru İşlemleri
(Gemiadamları Yönetmeliğinin 74 üncü maddesi)

Gemiadamı adayları; daha önce hiçbir liman başkanlığından gemiadamı cüzdanı almadıklarını ve hangi yeterlik derecesinde gemiadamı cüzdanı almak istediklerini beyan eden ve aşağıdaki belgeler ekli bir dilekçe ile sicil liman başkanlığına başvururlar.
a) Nüfus cüzdanı (1 örneği ile birlikte aslı),
b) Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesi (1 örneği ile birlikte aslı),
c) İkametgah belgesi,
d) Fotoğraf (8 adet),
e) Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı,
f) Sağlık raporu,
g) Askerlik durum belgesi,
Aşçı ve kamarot yeterlikleri için gemiadamı cüzdanı almak isteyenler, yukarıdaki belgelere, ayrıca meslekleri ile ilgili eğitim ya da çalışma belgelerini de eklerler.
Yurt dışından alınan belgelerin fotokopileri ve Türkçe çevirileri noter onaylı olması zorunludur.

Kılavuz kaptan yeterlikleri ve düzeyleri
(Yönetmeliğin 5 inci maddesi)

(1) Kılavuz kaptan yeterlikleri, Liman Kılavuz Kaptanı ve Türk Boğazları Kılavuz Kaptanı olmak üzere iki çeşittir. Bu yeterlikler kılavuz kaptan ve kıdemli kılavuz kaptan olarak iki farklı düzeyde verilir.

(2) Kılavuz kaptan, 20.000 gros tona (GT) kadar olan tüm gemilere, kıdemli kılavuz kaptan ise tüm gemilere yetkilendirildikleri kılavuzluk hizmet bölgesinde kılavuzluk hizmeti verir.

(3) Kılavuz kaptanların görev yapmaya yetkili bulundukları kılavuzluk hizmet bölgesi yeterlik belgelerinde belirtilir.
Kılavuz kaptan yeterlik belgesi alma koşulları
(Yönetmeliğin 6 ncı maddesi)

(1) Herhangi bir kılavuzluk hizmet bölgesine yönelik olarak ilk defa kılavuz kaptan yeterlik belgesi alabilmek için:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkim olmamak, r yıl kaptanlık yaptığını deniz hizmet belgesi ile belgelemek, lgili hükümlerine göre belgelemek, başarı ile tamamlamak, ından gün almamış olmak, OEFL’den (Test Of English As a Foreign Language) en az 190 puan veya dengi puan yahut IELTS’den (International English Language Testing System) en az 6,0 puan veyahut İdarece gerekli görüldüğünde GASM tarafından düzenlenecek genel İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan almak,

Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri Ve Çalışma Usulleri
Hakkında Yönetmelik
için tıklayınız
Sualtı Adamı Yeterlikleri
(Yönetmeliğin 4 üncü maddesi)

- Birinci Sınıf Dalgıç
- Balıkadam Gaz Karışım
- Balıkadam
- İkinci Sınıf Dalgıç

Sualtı Adamı Yeterlik Belgesi Alma Şartları
(Yönetmeliğin 5 inci maddesi)

1- Türk vatandaşı ve en az ilkokul mezunu olmak,
2- Sağlık bakımından sualtı adamlığı hizmetine elverişli bulunduğunu bu Yönetmelikte belirtilen sağlık hükümlerine göre ispat etmek,
3- İyi hal erbabından olmak,
4- Ağır hapis cezası ile mahkum olmamak,
5- 19 yaşını bitirmiş ve 35 yaşına girmemiş bulunmak (mesleğe ilk defa girecekler için)
6- Dalgıç adaylığı staj ve sınavlarını aşarı ile geçerek sualtı adamı yeterlik belgesi almak gerekir.

Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği için tıklayınız


Sayfa Başı

Denizcilik Eğitimi Denetleme Faaliyetleri

Denizcilik Eğitimi veren Kurum/Kuruluşların STCW Sözleşmenin I/8 kuralı gereği Sürekli İzlenmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Kalite Standartları Denetçi Eğitimi 09-10.10.2008 tarihlerinde İstanbul Beşiktaş Ziya Kalkavan Denizcilik Anadolu Teknik Lisesinde gerçekleştirilmiştir.

Eğitim ile ilgili doküman ve belgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

-Eğitim Sunumları

-MEB’e bağlı okulların tetkikinde kullanılacak talimat prosedür ve formlar

-YÖK’e bağlı fakülte ve MYO tetkikinde kullanılacak talimat prosedür ve formlar

-Özel Öğretim Kurumlarının tetkikinde kullanılacak Yönetmelik ve formlar

Ayrıca Kalite El Kitabı hazırlayacak denizcilik eğitimi veren okullar için rehber olması amacıyla yayınlanan örnek kalite el kitabı ve protokollere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

-Denizcilik Eğitimi Veren Eğitim Okul/Kurumlarının STCW Sözleşmesi Gerekleri Kapsamında Sürekli İzlenmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Protokol

-YÖK’e bağlı okullar için Örnek Kalite El Kitabı

Gemiadamları Sınavları

Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz operatörü Sınavları Dilekçe Örnekleri


GENELGE MAHİYETİNDE YAZILAR
***************************

Amatör ve Kısa Mesafe Telsiz

-Amatör Denizci Belgeleri-1
-Amatör Denizci Belgeleri-2
-ADB ve KMT Sınavları
Kısa Mesafeli Telsiz


Değerlendirme Sınavları

-Değerlendirme Sınavı
-STCW Sertifika Sınavları
Deniz Hizmeti

-Alt Yeterlikler
-Hizmet Belgeleri-1
-Hizmet Belgeleri-2
-Yat Kaptanı Yeterlik Belgesi
-Yeterlik Belgeleri
Donatım Yönergesi

-Donatım Yönergesi
Eğitici Sertifikaları
-STCW Eğitimi-1
-STCW Eğitimi-2

GASM Sınavları

-Gemiadamları Sınavları-1
-Gemiadamları Sınavları-2

Gemiadamı Cüzdanları

-Gemiadamı Cüzdanları-1
-Gemiadamı Cüzdanları-2
-Stajyer Gemiadamları
Gemiadamları Eğitimi Bilgi Sistemi

-Deniz Güvenlik Eğitimleri
-Gemiadamları Eğitimi Bilgi Sistemi-1
-Gemiadamları Eğitimi Bilgi Sistemi-2
-Gemici Eğitimi
-Kursiyer Kayıtları
-Gemiadamı Yetiştirme Kursları-1
-Gemiadamı Yetiştirme Kursları-2

ISPS Uygulamaları


-ISPS Uygulamaları-1
-ISPS Uygulamaları-2
-ISPS Uygulamaları-3

Kılavuz


-Kılavuz Kaptan
Profesyonel Sualtıadamlarının Sağlık Raporları
-profesyomel sualtıadamları yönetmeliği-1
-Profesyonel Sualtıadamlarının Sağlık Raporları-2
-Profesyonel Sualtıadamlarının Sağlık Raporları-3
-Profesyonel Sualtıadamlarının Sağlık Raporları-4

PROSES


-Proses

STCW Sertifikaları

-Can Kurtarma Araçları
-STCW Değerlendirme Sınavları-1
-STCW Değerlendirme Sınavları-2
-STCW Eğitimleri
-STCW sertifikaları-1
-STCW sertifikaları-2
-STCW sertifikaları-3
-STCW sertifikaları-4
-STCW sertifikaları-5
-Vardiya Tutma
-Seyir Vardiyası

Tamamlama Eğitimi

-Tamamlama Eğitimi-1
-Tamamlama Eğitimi-2

Yönetmelik Uygulamaları

-Gemiadamları Yeterlilikleri
-Yönetmelik Değişikliği-1
-Yönetmelik Değişikliği-2


Gemiadamı Yetiştirme Kursları İdari Denetim Planı

-Gemiadamı Yetiştirme Kursları İdari Denetim Planı Formatı
-Gemiadamı Yetiştirme Kursları İdari Denetim Planı Örneği
Tetkiklerde Kullanılacak Formlara Buradan Ulaşabilirsiniz.