BAYRAK DEVLETİ (ÖN SÜRVEY) UYGULAMALARI

“YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DENETİM KAMPANYALARI”


Paris ve Tokyo Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarında (Paris MoU / Tokyo MoU) her yıl Eylül - Kasım aylarında “Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyaları” (Concentrated Inspection Campaign / CIC) düzenlemekte olup, ayrıca bu denetimlerde kullanılmak üzere, Paris ve Tokyo MoU tarafından denetim konularına yönelik soru listesi de hazırlanmaktadır.

Türk Bayraklı gemilerin bahse konu CIC’lere hazırlıklı olması ve ülkemizin Beyaz Listedeki yerinin iyileştirilerek korunmasını teminen, her CIC’den önce olduğu gibi, kampanya öncesinde gerçekleştirilecek “Ön Sürvey”lerde kampanya uygulanacaktır.

Paris ve Tokyo MoU 2013 yılı için “Ana ve Yardımcı Makine” konulu CIC düzenleyecektir.

Ayrıca, Türkiye’nin taraf olduğu Akdeniz ve Karadeniz MoU kapsamında, 2013 yılı Eylül-Kasım aylarında anılan CIC uygulanacak ve uygulama sonuçları da Akdeniz ve Karadeniz MoU tarafından analiz edilecektir.

Bunun yanısıra, Paris MoU kapsamında 01.01.2013 tarihinden itibaren “1 yıl” süre ile “Yolcu Gemilerinde Harmonize Doğrulama Programı” (HAVEP) uygulanacaktır.

Türk Bayraklı yolcu gemilerinin Paris MoU limanlarında sorun yaşamamalarını teminen, ön sürvey, program dışı sürvey ve belgelendirme işlemlerinde 01.01.2013 tarihinden itibaren HAVEP uygulamasına önem verilmektedir.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRjLdKaed3q80xOSh6NjfbV6NY5HZQjZYQyoduKM38cAPAxJMK