Amatör Denizcilik işlemleri ile ilgili online hizmetler

 Amatör Denizci Eğitim Sistemi (A.D.E.S.)
 Bağlama Kütüğü
 Online Sınav Sistemi